Is uw cholesterolgehalte gezond of moet u uw cholesterolgehalte verlagen? Met behulp van deze pagina kunt u checken of u een gezond cholesterolgehalte heeft of niet, mits u uw cholesterolwaarden kent natuurlijk. Bij het beoordelen van het cholesterolgehalte worden enkele ‘soorten cholesterol’ onderscheiden. Een goede balans is bij cholesterol belangrijk, in de ideale situatie heeft u daarom van elk van deze soorten cholesterol de juiste cholesterolwaarden:

Naast het individueel beoordelen van bovenstaande soorten cholesterol, kunt u ook de zogenaamde cholesterol ratio gebruiken als een goede voorspeller van een gezonde balans in uw cholesterolgehalte.

Totaal cholesterolgehalte

Bij een cholesterolmeting wordt ook het totaal cholesterolgehalte gemeten. Het totaal cholesterol is in feite geen type cholesterol, maar een optelling van LDL plus HDL plus triglyceriden. In onderstaande tabel worden de waarden van het totaal cholesterolgehalte beoordeeld. Het is zinvol om naast het totaal cholesterolgehalte ook te controleren of uw LDL, HDL en triglyceriden in orde zijn.

Totaal-cholesterolgehalte
Lager dan 5,0 mmol/l
Tussen 5,0 en 6,4 mmol/l
Tussen 6,5 en 8,0 mmol/l
Hoger dan 8,0 mmol/l
Beoordeling v/d cholesterolwaarden
– normaal
– licht verhoogd
– verhoogd
– sterk verhoogd

LDL-cholesterolgehalte

De cholesterolwaarde van het LDL-cholesterolgehalte is bij voorkeur 2,5 mmol/l of lager. Het streven naar een LDL-cholesterolgehalte van 2,5 mmol/l is met name belangrijk voor mensen met een hoog risico, zoals diabetes type2, een 10-jaars sterfterisico van meer dan 10% of mensen met doorgemaakte hart-vaatziekten (lees meer over hoog risico en cholesterolwaarden in het hoofdstuk: het cholesterol behandelen?). Omdat de beoordeling van uw LDL-cholesterolgehalte afhankelijk is van uw risicoprofiel, hebben we hier een aparte pagina over geschreven waarin zowel de laag-risico als de hoog-risico groep aan bod komen: LDL cholesterol

HDL-cholesterolgehalte

Het HDL-cholesterolgehalte is goed cholesterol. Daarom is een hoge HDL-cholesterolwaarde des te beter. Met betrekking tot het HDL-cholesterolgehalte hanteert men de volgende cholesterolwaarden en wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen:

Mannen

HDL-cholesterolgehalte
Lager dan 0,8 mmol/l
Tussen 0,8 en 1,0 mmol/l
Tussen 1,0 en 1,5 mmol/l
Hoger dan 1,5 mmol/l
Beoordeling v/d cholesterolwaarden
– sterk te laag
– licht verlaagd
– goed
– zeer goed

Vrouwen

HDL-cholesterolgehalte
Lager dan 1,0 mmol/l
Tussen 1,0 en 1,2 mmol/l
Tussen 1,2 en 1,7 mmol/l
Hoger dan 1,7 mmol/l
Beoordeling v/d cholesterolwaarden
– sterk te laag
– licht verlaagd
– goed
– zeer goed

Triglyceridengehalte

Triglyceriden behoren – naast cholesterol – ook tot de lipiden oftewel vetten in ons lichaam. Voor triglyceriden geldt, des te lager des te beter. Wat betreft het triglyceridengehalte is het advies om te streven naar een waarde van 1,7 mmol/l of lager.