U bent op zoek naar informatie over ezetimibe. Of heeft u een specifieke vraag over dit medicijn? Op deze pagina worden de meest gestelde vragen over ezetimibe voor u beantwoord. 

1. Waarom wordt ezetimibe voorgeschreven?

Ezetimibe wordt meestal gebruikt in combinatie met leefstijl adviezen zoals dieetvoorschriften, afvallen of een programma om meer beweging te stimuleren. Het doel is om met dit medicijn het cholesterolgehalte te verlagen. Ezetimibe is een zogenoemde ‘cholesterolabsorbtieremmer’ en kan uw cholesterolgehalte verlagen door de opname van cholesterol in de darm te verminderen.

De reden voor het verlagen van cholesterol hangt samen met het feit dat een hoog cholesterol ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Vaak merkt u een lange tijd niets van het verhoogde cholesterolgehalte. Wat u echter niet ziet, is dat zich ophopingen van vetten opbouwen aan de wand van uw slagaderen. Dit proces wordt aderverkalking genoemd. Op de lange termijn kan aderverkalking ernstige cardiovasculaire ziekten veroorzaken. Zoals een hartinfarct, angina pectoris of een beroerte.

Doordat met ezetimibe het cholesterol wordt verlaagd, kan ook het risico op hart- en vaatziekten worden verminderd. Uw arts heeft bij u waarschijnlijk een te hoog cholesterol geconstateerd. Aan de hand van diverse studies is aangetoond dat ezetimibe een verlagend effect heeft op zowel het totaal cholesterol, LDL cholesterol en triglyceriden. Bovendien zorgt ezetimibe ervoor dat er meer van het goede HDL cholesterol in uw bloed komt. In onderstaande overzicht ziet u wat de juiste cholesterolwaarden zijn.

Hoe hoog mag cholesterol zijn?
Hoe hoog mag cholesterol zijn? LDL, HDL en totaal cholesterol in een handig overzicht.
Voor triglyceriden geldt een streefwaarde van 1,7 mmol/l of lager.

Triglyceriden verlagen?

Ook voor triglyceriden geldt dat te hoge waarden het risico op hart- en vaatziekten kunnen verhogen. Wij leggen uit wat de juiste waarden zijn en hoe u triglyceriden kunt verlagen.

2. Hoeveel verlaagd ezetimibe mijn cholesterol?

Er zijn diverse studies bekend die de effectieve werking van ezetimibe hebben bewezen. De gemiddelde cholesterolverlaging met ezetimibe is 15% tot 20% van het LDL cholesterol.

3. Wanneer mag ik ezetimibe niet gebruiken?

Ezetimibe wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Ook mensen met een matige tot ernstige leveraandoening wordt afgeraden om ezetimibe te gebruiken. Raadpleeg ten minste uw arts als dit op uw situatie van toepassing is.

Ook mag u ezetimibe niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn (ezetimibe, lactosemonohydraat, povidon (K29-32), microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat, natriumcroscarmellose).

4. Ik gebruik al een cholesterolverlager, kan ik ezetimibe veilig combineren?

Het gebruik van ezetimibe in combinatie met een statine is een meerdere studies getest. In deze studies is aangetoond dat het veilig is om ezetimibe gelijktijdig met een statine te gebruiken. Ook het veilig gebruik van ezetimibe in combinatie met PCSK-9 remmers is bewezen. De veiligheid en werkzaamheid van ezetimibe in combinatie met fibraten is niet aangetoond.

5. Is ezetimibe veilig voor gebruik bij kinderen?

Ten aanzien van het gebruik bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar moet de beslissing aan een medisch specialist (zoals een cardioloog of internist) worden overgelaten. Er zijn voor deze leeftijdscategorie namelijk nog maar beperkte gegevens beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van ezetimibe. Voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn er nog geen studieresultaten bekend.

6. Ik gebruik ook andere medicijnen, hoe weet ik of de combinatie met ezetimibe veilig is?

Dit is een heel goede vraag. En verstandig om voorafgaand aan gebruik af te stemmen met uw arts of apotheker. Met name het gebruik van onderstaande geneesmiddelen moet u aan uw arts of apotheker melden:

 • Fibraten (dit is een ander soort cholesterolverlager)
 • Anticoagulantia (medicijnen om bloedstolsels te voorkomen zoals ‘warfarine’, ‘fenprocoumon’, ‘acenocoumarol’ of ‘fluindion’.
 • Cyclosporine (wordt vooral bij orgaantransplantaties gebruikt)
 • Colestyramine (ook een cholesterolverlager). Dit medicijn heeft namelijk invloed op de werking van ezetimibe.

7. Hoe zit het met ezetimibe bij zwangerschap en borstvoeding?

Als u zwanger bent, is het belangrijk dat u een arts of apotheker raadpleegt voordat u ezetimibe gebruikt. Hetzelfde geldt als u denkt dat u zwanger bent, als u zwanger wilt worden of als u borstvoeding geeft. Bij zwangerschap of borstvoeding mag u ezetimibe niet in combinatie met een statine gebruiken. Dus als u tijdens het gelijktijdig gebruik van ezetimibe en een statine zwanger wordt, zult u direct moeten stoppen met het gebruik van beide medicijnen en zult u uw arts moeten raadplegen.

Voor wat betreft borstvoeding: er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van ezetimibe en het effect op de moedermelk. Het is niet bekend of ezetimibe (met of zonder gelijktijdig gebruik van een statine) in de moedermelk terechtkomt. Ezetimibe mag daarom niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Wij adviseren om sowieso uw arts te informeren en advies in te winnen bij uw arts of apotheker.

8. Is ezetimibe lactosevrij?

Nee. Dit medicijn wordt geleverd in de vorm van tabletten die lactose bevatten. Indien u lactose niet verdraagt, is het belangrijk om contact met uw arts op te nemen voordat u start met het gebruik van ezetimibe.

9. Heeft ezetimibe bijwerkingen?

Net als ieder medicijn kunt u ook bij het gebruik van ezetimibe bijwerkingen ervaren. Uiteraard heeft niet iedereen deze bijwerkingen. We gebruiken daarom een classificatie om aan te geven hoe vaak de bijwerking is gemeld:

 • Zeer vaak (bij meer dan 10% van de gebruikers): er zijn geen bijwerkingen met ezetimibe die bij meer dan 1 op de 10 gebruikers zijn gemeld.
 • Vaak (bij minder dan 10%): winderigheid, diarree, buikpijn, vermoeidheid.
 • Soms (bij minder dan 1%): misselijkheid, nekpijn, hoest, spijsverteringsproblemen, zuurbranden, verminderde eetlust, pijn, pijn op de borst, opvliegers, hoge bloeddruk, spierspasmen, gewrichtspijn, opvliegers, hogere uitslagen van sommige bloedonderzoeken om te controleren hoe goed de lever (transaminasen) of spieren (CK) werken.

Als ezetimibe samen met een statine wordt gebruikt, zijn onderstaande bijwerkingen gemeld:

 • Vaak (bij minder dan 10%): hoofdpijn, spierpijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren, hogere uitslagen van sommige bloedonderzoeken om te controleren hoe goed de lever (transaminasen) of spieren (CK) werken.┬á
 • Soms (bij minder dan 1%): zwakte van de spieren, pijn in de armen en benen, tintelingen, droge mond, jeuk, galbulten (netelroos), huiduitslag, vermoeidheid of zwakte, zwelling (met name in de handen en voeten).

Wanneer ezetimibe samen met het medicijn ‘fenofibraat’ wordt gebruikt, is buikpijn als bijwerking bekend.

Naast bovenstaande classificaties zijn bij het algemeen gebruik van ezetimibe nog de volgende bijwerkingen gemeld:

 • duizeligheid;
 • spierpijn;
 • leverproblemen;
 • allergische reacties zoals huiduitslag en netelroos;
 • rode uitslag, soms met schietschijfachtige plekken op de huid (erythema multiforme);
 • spierpijn, gevoeligheid of zwakte van de spieren;
 • afbraak van de spieren;
 • galstenen of ontsteking van de galblaas (mogelijk met buikpijn, misselijkheid, braken);
 • ontsteking van de alvleesklier, vaak met heftige buikpijn; constipatie (verstopping);
 • lager aantal bloedcellen, wat blauwe plekken of bloeding kan veroorzaken (trombocytopenie);
 • waarnemen van kriebelingen/tintelingen;
 • depressie; ongewone vermoeidheid of zwakte;
 • kortademigheid.

Als u zelf bijwerkingen ervaart, wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen ook direct melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb (www.lareb.nl).

10. Ik ben Ezetimibe vergeten, wat nu?

Als u ezetimibe bent vergeten in te nemen, kunt u op de volgende dag op de gebruikelijke tijd uw tablet weer innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. De aanbevolen dosering is 1 tablet van 10mg eenmaal per dag.

11. Welke studies met ezetimibe zijn gepubliceerd?

Er zijn diverse studies met ezetimibe gepubliceerd. Hieronder vindt u een selectie van drie interessant publicaties:

Een compleet overzicht van honderden verschillende studies met ezetimibe vindt u op Clinicaltrials.gov. Als u geïnteresseerd bent in data over de effectiviteit en veiligheid van ezetimibe is het bijvoorbeeld de moeite waard om eens de registratiestudies door te nemen.

Wij stellen uw reactie en/of aanbevelingen zeer op prijs. Deel daarom gerust uw kennis met ons en onze lezers!

Cholesterol ratio

De cholesterol ratio is een goede voorspeller van uw risico op hart-vaatziekten. De cholesterol ratio…

Lees meer

Statines

Cholesterolverlagers worden als aanvulling op leefstijl advies ingezet om uw risico op hart- en vaatziekten…

Lees meer