Cholesterol vervult vier belangrijke functies in het menselijk lichaam:

1. Cholesterol is nodig voor de aanmaak van de celwanden;
Cholesterol is een noodzakelijk component voor de productie van celwanden. Het cholesterol heeft enkele functies binnen deze celwand. Ten eerste is het cholesterol in de celwand (=celmembraan) als het ware de vering van deze celwand. Cholesterol zorgt er namelijk voor dat de celwand vervormbaar is wanneer er druk op wordt uitgeoefend, maar maakt dat deze celwand tegelijkertijd wel stevig genoeg is om de druk te kunnen weerstaan zonder dat de celwand stuk gaat. Ten tweede vormt cholesterol de vettige laag in het celmembraan. Deze vettige laag is nodig zodat de celwand ondoorlaatbaar is voor water en op deze manier de barrière tussen intra- en extracellulaire ruimte gehandhaafd wordt. Met andere woorden, stoffen kunnen niet zomaar de cel in of uit. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de huid tegen uitdroging beschermd.
De eigenschap dat cholesterol onoplosbaar is in water, kan echter ook levensbedreigend zijn. Wanneer cholesterol wordt afgezet in de vaatwand (=arteriewand), kan het namelijk nauwelijks afgevoerd worden via het bloed, omdat het daar niet in oplost. Dit kan leiden tot aderverkalking en uiteindelijk hart- en vaatziekten.

2. Cholesterol is een grondstof voor steroïdhormonen;
Cholesterol wordt gebruikt om steroïdhormonen van te maken. De bijnieren gebruiken het cholesterol voor de productie van bijnierschorshormonen zoals aldosteron en cortisol. In de eierstokken worden er vrouwelijke geslachtshormonen, progesteron en oestrogeen van gemaakt en in de zaadballen wordt cholesterol gebruikt voor de productie van mannelijke geslachtshormonen, zoals testosteron.

3. Vitamine D wordt uit cholesterol gemaakt;
Cholesterol is noodzakelijk voor de productie van vitamine D. Vitamine D is erg belangrijk voor een gezond lichaam. Een tekort aan vitamine D kan namelijk leiden tot zwakte van de botten.

4. Cholesterol vormt de bron voor de productie van galzuren.
Galzuren zijn het voornaamste product van cholesterol. Gal wordt in de lever gemaakt en komt daarna in de darm terecht. In de darm zorg het gal ervoor dat vetten dusdanig worden verandert dat ze vanuit het voedsel via de darmcellen van de darmwand in het bloed kunnen worden opgenomen. Deze functie verklaart ook de naam cholesterol: ‘chole’ betekent namelijk gal.

Zoals u ziet, is cholesterol onmisbaar voor het goed functioneren van het lichaam. Toch is het zeer belangrijk om te streven naar een gezond cholesterolgehalte. Een te hoog cholesterol kan namelijk leiden tot aderverkalking en uiteindelijk hart- en vaatziekten.