De term ‘amaurosis fugax’ staat voor tijdelijke blindheid veroorzaakt door een verstoorde bloedtoevoer naar het oog. Door de verstoorde bloedtoevoer wordt het netvlies tijdelijk onvoldoende van zuurstof voorzien. In feite spreken we hier dus van een soort TIA in het oog.

De klachten bij amaurosis fugax

De patiënt ervaart de klachten van amaurosis fugax vaak als een soort gordijn dat zo’n 1 tot 30 minuten voor één oog zakt. Het zicht herstelt zich daarna geleidelijk weer en keert volledig terug. Soms beschrijft de patiënt de klachten als een vernauwing van het zicht of een plotseling verlies van het zicht met het desbetreffende oog.

De oorzaak van amaurosis fugax

Amaurosis fugax wordt veroorzaakt door een embolie in een bloedvat van het oog. Een embolie is een afsluiting van het bloedvat door bijvoorbeeld een bloedstolsel. Zo’n bloedstolsel kan ontstaan ten gevolge van aderverkalking. Als door aderverkalking een bloedstolsel ontstaat, kan dit stolsel zich namelijk laten meevoeren in de slagaders. De slagaders zullen steeds vertakken en worden steeds nauwer. Als het bloedstolsel blijft steken in zo’n slagader en de ader hierdoor blokkeert, spreekt men van een embolie. De blokkade veroorzaakt een zuurstoftekort op die plek doordat onvoldoende zuurstofrijk bloed aangevoerd kan worden. Zoals bij amaurosis fugax dus, namelijk zuurstoftekort in het netvlies van het oog.

Amaurosis Fugax - Tijdelijk Zichtverlies