Wanneer hart- en vaatziekten in de directe familie voorkomt, wordt dit gezien als een zeer sterke risicofactor voor het optreden van een hartinfarct op jonge leeftijd. Het is zinvol om u te laten onderzoeken als in uw familie meerdere familieleden hartklachten hebben, of familieleden al op jonge leeftijd (onder de 60 jaar) aan een hartaandoening zijn overleden, zijn gedotterd of een bypassoperatie hebben ondergaan.

Ook een hoog cholesterolgehalte kan genetisch bepaald zijn. De zogenaamde ‘familiaire hyperlipidemie’ is een erfelijke aandoening die de kans op hart- en vaatziekten onder meer verhoogd doordat al vanaf de geboorte een hoog cholesterolgehalte en triglyceridengehalte ontstaat. Overigens hoeft er niet altijd sprake te zijn van een hoog cholesterolgehalte wanneer hart- en vaatziekten veel voorkomt in uw familie. Ook de gevoeligheid voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten die niet berusten op een te hoog cholesterolgehalte, is in veel gevallen erfelijk bepaald. Komen er in uw familie hart- en vaatziekten op jonge leeftijd voor, dan is het in ieder geval aan te raden om uw familieleden op cholesterol en andere risicofactoren te laten onderzoeken. Een belaste familiegeschiedenis is een risicofactor die u onmogelijk kunt vermijden. Echter na onderzoek in de familie kan het risico vaak aanzienlijk worden verlaagd door de juiste maatregelen te nemen.

Als u na het lezen van deze pagina meer vragen heeft over cholesterol, raadpleeg dan de homepagina over cholesterol. Een pagina die voor u ook interessant kan zijn, is de pagina over het meten van het cholesterolgehalte.