De kans op ziekte wordt groter naar mate men ouder wordt. In principe is de leeftijd daarom, net als bij veel andere ziekten, de sterkste risicofactor. Ouder worden is natuurlijk niet te vermijden. Echter wordt het om deze reden bij een toenemende leeftijd nog belangrijker om andere, wel beïnvloedbare risicofactoren, te vermijden. Een goed voedingspatroon, voldoende beweging en niet roken zijn enkele voorbeelden.