Gezond gewicht en voorkom hoog cholesterol

Overgewicht is naar schatting in bijna 25% van de gevallen de oorzaak van hart- en vaatziekten. Overgewicht behoort hiermee tot één van de belangrijkste risicofactoren en de kans op hart- en vaatziekten neemt nog drastischer toe wanneer overgewicht wordt gecombineerd met andere risicofactoren. Overgewicht heeft bovendien een direct negatieve invloed op enkele risicofactoren:

  • Overgewicht kan een hoge bloeddruk veroorzaken;
  • Zware mensen hebben meer kans op suikerziekte;
  • Overgewicht verhoogt de kans op een te hoog cholesterolgehalte;
  • Er is een verhoogde kans op gewrichtsproblemen, wat de lichaamsbeweging ook niet ten goede komt.

Factoren zoals een hoge bloeddruk, suikerziekte en een hoog cholesterol zijn op zichzelf al factoren die de kans op hart- en vaatziekten verhogen. In combinatie met overgewicht neemt dit risico snel toe, met een factor die groter is dan de afzonderlijke risicofactoren opgeteld (denk in termen van 1+1=3).

appelfiguur

Iemand wordt als ’te zwaar’ beschouwd bij een BMI die hoger is dan 25. Bij een BMI van 30 spreekt men van ‘vetzucht’ (= zwaar overgewicht). De kans op hart- en vaatziekten ten gevolge van overgewicht hangt trouwens ook sterk samen met de plaats van het vet. We onderscheiden twee soorten overgewicht: Appel-dik en peer-dik. Als het vet zich rondom de buik ophoopt, noemt men dat een ‘appelfiguur’. Een appelfiguur verhoogt de kans op hart- en vaatziekten sterk! Vet rondom de buik heeft namelijk een verhoogde afgifte van cholesterol aan de bloedbaan tot gevolg. Daarnaast bestaat de kans dat bovendien de hoeveelheid HDL-cholesterol (‘goed cholesterol‘) zal dalen. Meer cholesterol in de bloedbaan verhoogt de kans op het ontwikkelen van aderverkalking, met alle gevolgen van dien.
We onderscheiden tevens een ‘peerfiguur’, welke wordt gekenmerkt door een afzetting van vet rondom de heupen en bovenbenen. Een peerfiguur komt vooral bij vrouwen voor en draagt nauwelijks bij aan een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.
Ook voor het bepalen van een appelfiguur of peerfiguur bestaat een berekening. U kunt dit berekenen door de omtrek van uw taille te delen door de omtrek van uw heupen. Bij vrouwen mag dit maximaal 0,85 zijn, bij mannen mag dit maximaal 0,95 zijn.

– Lees verder over: cholesterol en voeding of meer over cholesterol