Roken vergroot het schadelijke effect van een te hoog cholesterol enorm! Roken is daarom een zeer belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. De kans om hart- en vaatziekten te krijgen is bij een roker gemiddeld 70% hoger dan bij een niet-roker. Er zijn twee redenen voor het feit dat roken in combinatie met een te hoog cholesterol zo veel risico met zich meebrengt. Ten eerste wordt door roken het HDL cholesterol sterk verlaagd. HDL cholesterol is goed cholesterol wat werkt als een stofzuiger in heb bloed en het ‘slecht’ cholesterol (LDL) opruimt. Minder HDL cholesterol leidt dus tot meer slecht cholesterol en daarom een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ten tweede wordt door roken het endotheel (= de binnenkant van de vaatwand) van de bloedvaten beschadigd, waardoor het proces van aderverkalking wordt versneld.
Stoppen met roken geeft al snel resultaat: Na enkele maanden is het endotheel volledig hersteld (mits de andere risicofactoren ook onder controle zijn) en is het HDL cholesterol weer op peil. Eventueel al ontstane aderverkalking verdwijnt helaas niet; deze schade is vrij definitief. Echter het risico op hart- en vaatziekten neemt wel snel af wanneer u stopt met roken. Roken is een risicofactor waar u in grote mate invloed op heeft, ben u hiervan bewust!

Meer weten? Ga naar de homepagina over cholesterol