Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak voor mensen met suikerziekte. Suikerziekte (diabetes mellitus) is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Door de suikerziekte wordt de stofwisseling van vetten en cholesterol dusdanig verstoord dat een behoorlijke verhoging van het cholesterol- en triglyceridengehalte ontstaat. Ook na behandeling van de suikerziekte worden de gehalten van cholesterol en triglyceriden in veel gevallen nooit helemaal normaal. Naast een verhoogd vetgehalte tast een te hoog bloedsuikergehalte op den duur ook de vaatwanden aan. Deze effecten hebben een zeer groot effect op de kans op hart- en vaatziekten. Afhankelijk van de hoogte van het bloedsuikergehalte hebben mensen met suikerziekte een twee- tot viermaal grotere kans op hart- en vaatziekten.